Energie advies 2050 Compilatiefilm consultatie 24 maart 2015

Download videobestanden

Uitgeschreven tekst

(Beeldtitel: Energieadvies 2050. Bijeenkomst, maart 2015. Gerdie Schreuders:)

DRUKKE MUZIEK

GERDIE SCHREUDERS: Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050?
Die vraag staat centraal vandaag tijdens de open consultatie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
Dat we het met Hansje Brinker en z'n vinger in de dijk niet meer redden dat is wel duidelijk, maar hoe dan wel?
HENRY MEIJDAM: En wij willen graag dat u na gaat denken over de grote wereld met ons, en al die ideeën die in de samenleving bestaan en die er heersen over energievoorziening in de nabije toekomst met ons gaat delen. Maar vooral ook: hoe gaan we daar komen?
Hoe gaan we zorgen dat dit land op die manier in z'n energie kan voorzien in 2050?
MARIEKE VAN DER WERF: Hoe ziet een volledig duurzame energievoorziening in Nederland eruit? U mag helemaal losgaan op deze vraag.
En om echt disruptief te zijn schoffelt u de mening van uw buurman volledig onderuit.

(Aldus Marieke van der Werf. Mensen zitten te discussiëren aan ronde tafels en later staan ze wat te drinken. Richard Kooloos:)

DE DRUKKE MUZIEK SPEELT VERDER

RICHARD KOOLOOS: Er zijn ontzettend veel dingen die we kunnen doen vandaag die in al die scenario's gewoon geld opleveren winst opleveren, zeg maar, in maatschappelijke zin en in milieuzin.
Dus die dingen moeten we gewoon vandaag doen terwijl er heel veel belemmeringen zijn waardoor we ze vandaag niet doen.
IKE TEURLING: Ja, ik zou de Raad willen adviseren om nou 's een keer niet te zoeken naar het gemiddelde van alle meningen die aan tafel zitten, maar gewoon heel duidelijk te kijken waar willen we heen met de energievoorziening?
We willen ze volledig duurzaam.
Dat betekent ook dat we een aantal dingen niet willen en dat een aantal belangen, helaas, wellicht zullen sneuvelen in het advies dat de Raad gaat geven.
MONIQUE VAN EIJKELENBURG: Dat alle partijen de kans moeten hebben om mee te doen in die energietransitie en dat er transparantie is en gelijke verdeling van lusten en lasten.
WARNER TEN KATE: Ik heb een heleboel verschillende mensen om de tafel gezien en voor mij is het heel leuk en interessant om mensen uit andere sectoren tegen te komen die met hetzelfde probleem worstelen.
En dat geeft een draagvlak onder deze opdracht van de Rli.

(Aldus Warner ten Kate. De discussies gaan verder, nu ook met een microfoon erbij. Iemand leest Twitterberichten op een telefoon. Een document op een beeldscherm. Ruud Melieste:)

DE DRUKKE MUZIEK SPEELT VERDER

RUUD MELIESTE: Ik vind het enthousiasme bij de mensen heel groot en ook de kennis bij de mensen behoorlijk.
En het is gelijk hard tegen hard.
Iedereen komt met zijn mening en de ander vindt daar ook wat van.
Maar we willen allemaal heel graag naar een duurzame energievoorziening.
TINA KOPPEJAN: Wat ik wel merk is dat sinds de discussies over het Energieakkoord men wel probeert wat meer tot elkaar te komen.
JEOFFREY VAN DEN BERG: Ik werd heel erg getriggerd door het woord 'energieschap'. Het ontstond eigenlijk aan onze tafel en het mooie daarvan is, vind ik: het is complexe materie en er moeten heel veel partijen gaan samenwerken.
Nou, wij als Nederlanders hebben in het verleden de handen ineengeslagen om gezamenlijk dijken en kanalen te graven.
Dat moet feitelijk hier ook gebeuren.
Kunt u de dag in een zin voor ons samenvatten?
Een enorme hoeveelheid ideeën, veel inspiratie nu lijn aanbrengen naar de toekomst en zorgen dat het hapklare brokken worden waarmee we de energievoorziening in 2050 kunnen regelen.
Heeft u een visie op de duurzame energievoorziening in Nederland in 2050 deel deze dan op de website van de Rli.

(Het logo van de Rli met daaronder de beeldtekst: www.rli.nl/energieadvies2050 #energie2050)

DE DRUKKE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG