Zoek

67 resultaten

Rli start voorbereiding advies over integraal toezicht BRZO-bedrijven

nieuws
10 januari 2013 - De Rli is op eigen initiatief gestart met een advies over integraal toezicht bij BZRO-bedrijven. Incidenten hebben tot een discussie geleid over toezicht en handhaving bij een .....

De raad nodigt u uit om mee te denken over advies ‘Logistieke kracht van Nederland’

nieuws
10 januari 2013 - Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de Rli uw inbreng. Het adviestraject is in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en .....

De halalwoning als probleem? Over het maken van problemen als tijdverdrijf

nieuws
11 februari 2013 - De halalwoning als probleem? Ingezonden artikel van Pieter Hooimeijer en Vincent Smit in het Parool van 7 feb. 2013.

Aanbieding advies 'Ruimte voor duurzame landbouw'

nieuws
28 februari 2013 - Op 20 maart 2013 presenteert de Rli zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’. In zijn advies schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in .....

Rli start met advies over Governance Schipholregio

nieuws
28 februari 2013 - De Rli start met zijn advies over governance in de Schipholregio. Dit advies is gevraagd door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij de voorbereiding van de .....

Verduurzaming grote uitdaging Nederlandse landbouw

persbericht
Rli - 20 maart 2013
Over de toekomst van de landbouw in Nederland wordt fel gediscussieerd. Een kanteling van het debat is nodig om verduurzaming in de volle breedte van de land- en tuinbouw versneld .....

Ruimte voor duurzame landbouw

nieuws
20 maart 2013 - In zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet .....

CV Marjolein Demmers

page
Betaalde functies Lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Royal HaskoningDHV, Director Corporate Responsibility Lid Algemene Energieraad Onbetaalde functies Lid Adviesraad Hogeschool Utrecht ‘de Omslag’ Duurzaamheidsambassadeur Amersfoort Strategi

CV Henry Meijdam

page
Betaalde functies Werknemer bij Meijdam & Overmars B.V. Commissaris BRO Voorzitter DDMA (waardoor q.q. lid AB VNO/NCW) (brancheorganisatie Datamarketing) Voorzitter reflectiegroep Drechtsteden Voorzitter gebiedscommissie AGV Commissaris Development Co

CV Agnes van Ardenne

page
Betaalde functies Voorzitter Productschap Tuinbouw Voorzitter Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Regio Waterweg Voorzitter Raad van Toezicht Van Hall Larenstein Onbetaalde functies Voorzitter Curatorium Afrika Studie Centrum Voorzitter Marga Klompé S