Zoek

14 resultaten

vervolgpagina titel

vervolgpagina
xfgh drthdrthj drjdry jd Volgende bladiebla y jdrty jdtfyjdtyj sdhrthwrthwrth] werthwrthwrth wrthwthw46hw45h     drthdrth rtherth ertherth ertherth                       ertherth           ertherth       ertherth erth         ertherth ertherth ertherth  

Gegevens transport- en handelsstromen

vervolgpagina
In de tabellen 1 tot en 16 zijn gegevens over transportstromen (tabellen 1 tot en 10) en handelsstromen (tabellen 11 tot en met 15) opgenomen. Transportstromen 1. Goederenvervoer; transport binnen het Eurodeltagebied; Aandelen binnenlands en internationaa

Overzicht activiteiten Noordzee: Visserij

vervolgpagina
Algemeen De consumptie van voedsel uit de zee neemt wereldwijd sterk toe. In de periode 1961 – 2001 is er een toename te zien van 28 tot 96,3 miljoen ton per jaar. De belangrijkste oorzaken zijn bevolkingsgroei, stijgende inkomens en verstedelijking. De g

Overzicht activiteiten Noordzee: Scheepvaart

vervolgpagina
Algemeen Zeescheepvaart is van oudsher zeer belangrijk voor Nederland en voor Europa. Tegenwoordig vindt 90% van de externe handel en 43% van de interne handel van de Europese Unie plaats over zee. Bovendien is ongeveer eenderde van de wereldvloot in eige

Overzicht activiteiten Noordzee: Olie- en gaswinning

vervolgpagina
Algemeen De Noordzee heeft Europa's grootste olie- en aardgasvoorraad. Het grootste deel van de reserves is in bezit van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Verder beschikken Nederland, Denemarken en Duitsland over Noordzeeolie en-gas. Mede vanwege

Overzicht activiteiten Noordzee: Duurzame energieopwekking

vervolgpagina
Algemeen Het opwekken van duurzame energie op zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatvriendelijke, onafhankelijke energievoorziening. Windenergie is op dit moment de meest reële vorm van duurzame energie op zee. Daarom heeft Nederland zic

Overzicht activiteiten Noordzee: Winning van oppervlaktedelfstoffen

vervolgpagina
Algemeen Zand- en grindwinning uit zee neemt de laatste jaren in een aantal Noordzeelanden toe. Nederland is de koploper als het gaat om de winning van oppervlaktedelfstoffen uit zee (zie figuur 3). De winning van oppervlaktedelfstoffen in Nederland spits

Overzicht activiteiten Noordzee: Militaire activiteiten

vervolgpagina
Algemeen De krijgsmacht houdt regelmatig militaire oefeningen op zee. Ook zijn er enkele munitiedumpplaatsen. Daarvan wordt al geruime tijd geen gebruik meer worden gemaakt, maar er bevinden zich nog steeds oude voorraden. 4.200 km2 van het Nederlandse de

Overzicht activiteiten Noordzee: Recreatie en toerisme

vervolgpagina
Algemeen De Noordzee trekt jaarlijks grote aantallen toeristen en recreanten. Vooral de kustrecreatie speelt een belangrijke rol, zowel voor de dagrecreatie als de verblijfsrecreatie. Jaarlijks bezoeken ongeveer 8,3 miljoen dagrecreanten de Noordzeekust e

Overzicht activiteiten Noordzee: Kustbescherming

vervolgpagina
Algemeen De Noordzee en de (Nederlandse) kust hangen nauw met elkaar samen. De kust wordt gevormd door de zee, de kust biedt veiligheid tegen de zee en de vele activiteiten en processen die zich in de kustzone afspelen beïnvloeden de kust. In de EU woont