Zoek

72 resultaten

Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn

advies
Rli - januari 2014
Advies over de gevolgen van de hervormingen van de langdurige zorg voor de woningmarkt. Het advies geeft handelingsperspectieven aan het Rijk en gemeenten voor het verbinden van wonen, zorg en welzijn.

Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

persbericht
Rli - 23 januari 2014
Goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties stelt mensen met een zorgvraag in staat om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de .....

Advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’

nieuws
23 januari 2014 - Op 23 januari heeft de raad het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn' aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en aan .....

Aankondiging advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

nieuws
7 februari 2014 - Op 5 maart presenteert de raad het advies 'Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis'. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu neemt het advies in .....

Hulp bij downloads

page
Documenten op deze site worden aangeboden als PDF (Portable Document Format), WORD of POWERPOINT bestand. Om  deze bestanden te kunnen lezen en afdrukken hebt u een daarvoor geschikt programma nodig. Dergelijke programma’s bestaan voor verschillende compu

Pagina niet gevonden

page
De door u gezochte pagina is niet gevonden. Heeft u een fout ontdekt in de site, of wilt u iets anders over de site doorgeven aan het RLI, dan kunt u dit doen via de contact pagina.

fout

page
Heeft u een fout ontdekt in de site, of wilt u iets anders over de site doorgeven aan het RLI, dan kunt u dit doen via de contact pagina.

Adviezen Raad voor de Wadden ondergebracht bij Rli

nieuws
4 maart 2014 - Alle publicaties van de Raad voor de Wadden zijn vanaf nu beschikbaar via de website van de Rli. Na de opheffing van de Raad voor de Wadden in 2013 is besloten alle adviezen en .....

Kabinetsreactie op advies 'Ruimte voor duurzame landbouw'

nieuws
4 maart 2014 - De kabinetsreactie op het Rli-advies' Ruimte voor duurzame landbouw' is op 3 februari 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet onderschrijft de stellingname van de raad dat .....

Start advies Toekomstige afvalinfrastructuur

nieuws
3 maart 2014 - De raad is gestart met het advies 'Toekomstige afvalinfrastructuur'. Om nu en in de toekomst welvarend en gezond te kunnen leven, moeten bedrijven, burgers en overheden op een .....