Zoek

7 resultaten

De Rli betrekt jonge generaties bij zijn werk

persbericht
Rli - 17 januari 2017
Bij de start van de tweede zittingsperiode 2016-2020 heeft de raad besloten drie junior-raadsleden aan te stellen. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties .....

Bereikbare stad vraagt om ontschotting

persbericht
Rli - 26 januari 2017
Het huidige bereikbaarheidsbeleid is te sterk in hokjes verdeeld om Nederlandse stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar te houden. Het palet aan mogelijkheden om een .....

Adviesraad: Betere voorbereiding op technologische innovatie nodig

persbericht
Rli - 10 maart 2017
Technologie verandert de samenleving. Nieuwe toepassingen kunnen van grote waarde zijn, maar ook bestaande waarden aantasten. Overheden, burgers en bedrijven moeten zich daarop .....

Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid

persbericht
Rli - 22 juni 2017
22 juni 2017 – Het kabinet werkt aan harmonisatie van de regelgeving voor grondbeleid in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet is cruciaal voor een adequate aanpak van .....

New science-policy interface needed to drive forward the 2030 Agenda on Sustainable Development

persbericht
Rli - 10 oktober 2017
European diplomacy, science-based policy advice and political commitment made the 2030 Agenda for Sustainable Development and also the Paris Agreement possible. In implementing .....

Nieuwe relatie tussen wetenschap en beleid nodig om duurzaamheidsdoelen 2030 Agenda te halen

persbericht
Rli - 12 oktober 2017
Kennis, diplomatie en politiek commitment hebben de VN Agenda voor duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs mogelijk gemaakt. In de toekomst is echter meer nodig om .....

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

persbericht
Rli - 18 december 2017
18 december 2017 - Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, .....