Zoek

104 resultaten

Raad VenW

raad
De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert regering en parlement op hoofdlijnen van beleid inzake verkeer en waterstaat. De adviezen zijn strategisch van aard en gericht op .....

Europees landbouwbeleid

advies
Rli - juni 2011
De raden adviseren de verandering naar een concurrerende, innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector leidraad te laten zijn bij de komende onderhandelingen over het nieuwe Europees Landbouwbeleid (GLB)

Werkwijze

page
De raad wil met zijn strategische adviezen een agenderende, richtinggevende en voedende bijdrage leveren aan maatschappelijke discussies en politieke oordeelsvorming. De raad doet dit door trends en ontwikkelingen te volgen, maatschappelijke vraagstukken

Contact

page
Adres Stafbureau Rli Bezuidenhoutseweg 30 (B30) 2594 AV  Den Haag Postbus 20906 2500 EX  Den Haag T 06 2180 0302 info@rli.nl Algemeen secretaris dr. R. (Ron) Hillebrand Contact voor de pers Anneke Verschoor 06 1535 9540 06 2180 0302 (stafbureau) anneke.ve