Zoek

106 resultaten

VROM raad

raad
De VROM-raad adviseert regering en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De VROM-raad bestaat uit .....

Raad VenW

raad
De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert regering en parlement op hoofdlijnen van beleid inzake verkeer en waterstaat. De adviezen zijn strategisch van aard en gericht op .....

Europees landbouwbeleid

advies
Rli - juni 2011
De raden adviseren de verandering naar een concurrerende, innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector leidraad te laten zijn bij de komende onderhandelingen over het nieuwe Europees Landbouwbeleid (GLB)

Werkwijze

page
De raad wil met zijn strategische adviezen een agenderende, richtinggevende en voedende bijdrage leveren aan maatschappelijke discussies en politieke oordeelsvorming. De raad doet dit door trends en ontwikkelingen te volgen, maatschappelijke vraagstukken

Contact

page
Adres Stafbureau Rli Bezuidenhoutseweg 30 (B30) 2594 AV  Den Haag Postbus 20906 2500 EX  Den Haag T 06 2180 0302 info@rli.nl Algemeen secretaris dr. R. (Ron) Hillebrand Contact voor de pers Miep Eisner 06 1536 9339 06 2180 0302 (stafbureau) miep.eisner@rl

Vacatures

page
De Rli is op zoek naar een adviseur duurzame ontwikkeling Als adviseur bij Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) ga jij je bezig houden met wat de overheid kan doen om stedelijke regio’s en het landelijk gebied bereikbaar en leefbaar te houden