Zoek

29 resultaten

Conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’

nieuws
12 oktober 2012 - Op 11 oktober 2012 vond de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ plaats in de haven van Rotterdam.

Achtergrondrapporten advies ‘Natuur en landschap’

nieuws
6 november 2012 - Ter voorbereiding van het advies ‘Natuur en landschap’ heeft de raad een aantal kennisvragen uitgezet met als doel bestaande kennis bij elkaar te brengen en toegankelijk te .....

Co Verdaas staatssecretaris Landbouw in nieuw kabinet

nieuws
8 november 2012 - Co Verdaas is sinds 5 november 2012 staatssecretaris Economische Zaken. Verdaas wordt de komende vier jaar verantwoordelijk voor landbouw en natuur. Hij heeft afscheid genomen als .....

Toekomst stad: Uitnodiging discussie Pakhuis de Zwijger

nieuws
22 november 2012 - Op 10 december organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Rli de discussie 'De toekomst van de Stad'.

Vermaatschappelijking in het fysieke domein

nieuws
22 november 2012 - In opdracht van de Rli heeft Bart Swanenvleugel het essay 'Vermaatschappelijking in het fysieke domein' geschreven.

Toekomst van de stad- discussieavond in Pakhuis de Zwijger

nieuws
18 december 2012 - Op 10 december jl. vond een discussieavond plaats over de toekomst van de stad in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Aan de hand van drie essays uit de bundel die de Rli heeft laten .....

Adviesraden over vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid

nieuws
18 december 2012 - Negen adviesraden hebben zich tot de ministerraad gewend met een brief over vermaatschappelijking en burgerparticipatie. Zij hebben daar eerder over geadviseerd vanuit hun eigen .....

Programma conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

nieuws
11 juni 2012 - Op 11 oktober 2012 vindt de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ plaats in Rotterdam

Wetsvoorstel aangenomen: één Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

nieuws
20 januari 2012 - De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de instelling van een adviescollege voor het fysieke domein, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI).