Zoek

68 resultaten

Publicaties

nieuws
13 juni 2019 - Op 11 september 2019 organiseert de Rli de werkconferentie ‘Regio 2050, werken aan een duurzame toekomst’. Aanleiding is de Rli-verkenning ‘De som der delen: verkenning .....

evenementen

nieuws
18 juli 2019 - Hoe kan Nederland Verbindend Verduurzamen? Over deze vraag gaat de Rli de komende maanden met burgers in gesprek. Welke zorgen leven er? Welke kansen zien zij voor een duurzame .....

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

nieuws
29 mei 2019 - Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport .....

Bijeenkomst over advies Waardevol toerisme – 12 september 2019

nieuws
6 september 2019 - Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ tijdens een openbare bijeenkomst in Den Haag. Het advies richt zich op .....

Rli-werkconferentie Regio 2050: werken aan een duurzame toekomst: nog 10 plaatsen beschikbaar

nieuws
26 augustus 2019 - Op 11 september 2019 organiseert de Rli een werkconferentie naar aanleiding van zijn verkenning ‘De som der delen: samenvallende opgaven in de regio’. In de werkconferentie .....

Boerenprotest vraagt langetermijnbeleid

nieuws
15 oktober 2019 - Opinie-artikel in Boerderij  - 12 oktober 2019 Niet een gedwongen inkrimping van de veestapel, maar een marktgericht milieubeleid is de weg naar verduurzaming van de landbouw, .....

Groei toerisme vereist een ander beleid

persbericht
Rli - 6 september 2019
Het aantal toeristen in Nederland groeide de afgelopen tien jaar exponentieel en blijft ook de komende jaren exponentieel doorgroeien. Met toerisme wordt inmiddels evenveel .....

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

persbericht
Rli - 29 mei 2019
Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport .....