Zoek

106 resultaten

Taken én geld voor de regio- Adviesraden adviseren over decentralisatie ruimtelijk beleid

persbericht
Rli - 8 juni 2011
Decentralisatie van ruimtelijk beleid kan niet zonder decentralisatie van middelen en uitvoeringsinstrumenten. Dit stellen de raden voor de leefomgeving en infrastructuur in een .....

Over belangen beleid en burgers

nieuws
9 mei 2011 - De raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 18 mei 2011 de publicatie ‘Over belangen beleid en burgers’ aangeboden.

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

nieuws
7 juni 2011 - Op 16 juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt.

Congres 'Ruimtelijke Kwaliteit in de regio' goed bezocht

nieuws
5 juni 2011 - Zo’n tachtig bestuurders, medewerkers van provincies en kwaliteitsateliers, EO Weijersstichting en betrokken organisaties togen op 11 mei naar Utrecht voor een congres over .....

Problemen van middeninkomensgroepen op de woningmarkt nemen toe

persbericht
Rli - 16 juni 2011
Middeninkomensgroepen op de woningmarkt krijgen het steeds moeilijker. Zij kunnen lastig aan een passende huurwoning komen (lange wachtlijsten, strenge criteria voor toegang) en .....

Open deuren, dichte deuren

nieuws
16 juni 2011 - Op 16 juni 2011 hebben de raden het advies 'Open deuren, dichte deuren. Middeninkomensgroepen op de woningmarkt' uitgebracht.

Intelligent versnellen van de duurzame energietransitie

nieuws
16 juni 2011 - In september brengen de raden advies uit over de transitie naar een duurzame energiehuishouding

Mariene strategie

nieuws
16 juni 2011 - In september komen de raden met een advies over Mariene Strategie.

Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid

nieuws
7 juli 2011 - Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid Op 7 juni 2011 presenteerden de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het briefadvies ‘Het Europees .....

Jaarverslag 2010- RLI

jaarverslag
13 juli 2011 - Het jaarverslag 2010 geeft een overzicht over de adviezen die de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur in 2010 hebben afgerond.