Zoek

107 resultaten

Animatie Rli-advies De bodem bereikt?!

video
Animatie met een korte uitleg over het advies De bodem bereikt?!- Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) juni 2020 bekijk video Toon video (opent in een nieuw venster) opent in een nieuw venster

Bodembeleid moet steviger

persbericht
Rli - 29 juni 2020
De vitaliteit van de rurale bodems in Nederland staat onder druk en het huidige bodembeleid is ontoereikend om dit te stoppen. Doelen ten aanzien van natuur, water en klimaat .....

Advies over de vitaliteit van de bodem ‘De bodem bereikt?!’ uitgebracht

nieuws
29 juni 2020 - Op 29 juni 2020 werd het advies aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op 29 juni brengt de Rli zijn advies uit over vitaliteit van de bodem ‘De bodem bereikt?!’

nieuws
22 juni 2020 - De kwaliteit van bodems gaat achteruit. Wat is op de lange termijn nodig om te komen tot duurzaam bodembeheer?

Advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’ uitgebracht

nieuws
1 juli 2020 - Op 1 juli bracht de Rli zijn advies uit over internationale bereikbaarheid per spoor. Het advies is aangeboden aan staatssecretaris Van Veldhoven (IenW).

Meer inzet nodig voor internationale trein

persbericht
Rli - 1 juli 2020
Reizen met de internationale trein moet extra worden gestimuleerd. In de nasleep van de coronacrisis neemt het internationale verkeer weer toe. Nú is het moment om de .....

Inzichten Week van verbindend verduurzamen samengevat in digitaal magazine

nieuws
7 juli 2020 - Het magazine bevat de verslagen van de themasessies en het webinar, links naar de inleidingen, de keynote, cartoons, een podcast, achtergrondrapporten, filmpjes en meer.

Kies na coronacrisis voor groen herstel

persbericht
Rli - 10 juli 2020
Na de coronacrisis moet het kabinet het herstel van de economie op gang helpen brengen. Daarbij kan het best gekozen worden voor herstelmaatregelen die economie en werkgelegenheid .....

Rli heeft advies ‘Groen uit de crisis’ uitgebracht

nieuws
10 juli 2020 - Op 10 juli heeft de raad zijn advies aangeboden aan de ministers en staatssecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

nieuws
26 juni 2020 - De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de derde zittingsperiode .....