Zoek

64 resultaten

Rli brengt advies ‘Boeren met toekomst’ uit

nieuws
2 december 2021 - Bij de realisatie van een duurzame landbouw ligt de nadruk op dit moment sterk op het saneren van boerenbedrijven (opkopen, onteigenen) en op het uitvaardigen van steeds .....

Rli biedt op 2 december 2021 het advies ‘Boeren met toekomst’ aan

nieuws
23 november 2021 - De landbouw in Nederland moet verduurzamen. Dit vergt een transitie die forse impact heeft op de bedrijfsvoering van boeren. Het advies zoekt het antwoord op de vraag welk .....

Bied toekomstperspectief aan duurzaam boeren

persbericht
Rli - 2 december 2021
Boeren moeten binnen duurzaamheidsgrenzen toekomstperspectief hebben. Om als boer te kunnen ondernemen moet ten minste aan drie voorwaarden worden voldaan: duidelijkheid over de .....

Online bijeenkomst aanbieding advies waterstofbeleid

online event
Op 25 januari vond de online aanbieding plaats van het advies ‘Waterstof De ontbrekende schakel’ aan de minister Bas van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat. Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie nam het advies namens de minister in ontvangst.

Werkprogramma 2022-2023

werkprogramma
7 december 2021 - Programmering van de adviesthema's voor de periode 2021-2022.

Save the date- Publieksbijeenkomst over advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

nieuws
17 december 2021 - Op dinsdag 1 februari 2022, van 09:30 uur tot 12:00 uur, organiseert de Rli een online bijeenkomst over zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!’.

Onderzoek – Hoe denken Nederlanders over natuur

nieuws
16 december 2021 - Ter voorbereiding van zijn advies ‘Herijking natuurbeleid’ heeft de Rli onderzoek laten doen naar de natuuropvattingen van Nederlanders en naar hun bekendheid met het .....

Geef richting, maak ruimte!

advies
Rli - november 2021
Nederland staat voor ingrijpende ruimtelijke opgaven rond klimaat, energie, natuur, wonen en landbouw. Is de huidige ruimtelijke sturing toereikend om deze opgaven tijdig en met goed resultaat aan te pakken?

Rli neemt evaluatie Omgevingswet op zich

nieuws
30 november 2021 - De Rli heeft op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) besloten op te treden als onafhankelijke evaluatiecommissie voor de Omgevingswet.

Boeren met toekomst

advies
Rli - december 2021
Hoe kan landbouwbeleid boerenondernemers helpen, om binnen duurzaamheidsgrenzen, hun toekomst vorm te geven?