Zoek

93 resultaten

Essays uitgebracht over ecologisch gezonde watersystemen

nieuws
24 november 2022 - Ter inspiratie en ondersteuning bij het op te stellen advies over de Kaderrichtlijn Water heeft de Rli een aantal auteurs gevraagd een essay te schrijven.

Verduurzaming bedrijventerreinen

advies_in_voorbereiding
Hoe kan de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn, worden versneld? Wat betekent dit voor de rollen, verantwoordelijkheden en instrumenten van de rijksoverheid en andere overheden, marktpartijen en samenleving?

Wie maakt de digitale dienst uit?

podcast
Wie bepaalt de digitale spelregels? Van wie zijn de data? Wie maakt nu eigenlijk de digitale dienst uit? Beluister nu de 5e aflevering over digitalisering en de leefomgeving van de podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen'

Podcast: Hoe kan mobiliteit slimmer?

nieuws
6 december 2022 - Beluister nu de 6e aflevering over digitalisering en de leefomgeving van de podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen'

Waardevol toerisme na corona – podcast LOI

nieuws
24 november 2022 - De LOI publiceerde een podcast voor de module Destinatie Management en sprak met Rli-projectleider Douwe Wielinga over het advies 'Waardevol toerisme'.

Hoe kan mobiliteit slimmer?

Podcast
Als we willen verduurzamen en een betere leefomgeving willen, dan moeten we anders naar mobiliteit gaan kijken. Hoe kan het duurzamer? Hoe kan het slimmer? Beluister nu de 6e aflevering over mobiliteit en bereikbaarheid van de podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen'

Podcast: Wat is een waardevol energiesysteem?

nieuws
19 december 2022 - Beluister de 7e en laatste aflevering over klimaat en energie van de podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen'.

Splijtstof?

advies
Rli - september 2022
De energietransitie vraagt om een zorgvuldig besluit over de rol van kernenergie. De komende jaren zal hierover maatschappelijk en politiek debat plaatsvinden. Wat moet daarin in ieder geval aan de orde komen?

Rli brengt zijn advies ‘Financiering in transitie’ uit

nieuws
22 december 2022 - In de transitie naar een duurzame economie zal de financiële sector een belangrijke rol moeten spelen. Dat gaat echter niet vanzelf. Sturing is nodig om te zorgen dat de .....

Nederland heeft veel meer duurzame financiering nodig

persbericht
Rli - 22 december 2022
Op dit moment wordt in Nederland nog veel te weinig duurzaam geïnvesteerd. De financiële sector moet versneld in beweging komen om dit te veranderen, en de overheid moet zorgen .....