Zoek

104 resultaten

Europese Netwerk EEAC

page
Europees netwerk van natuur- en milieuraden (EEAC) Belgie- Federal Council for Sustainable Development Belgium Catalonie- Advisory Council for the Sustainable Development of Catalonia Vlaanderen- Environment and Nature Council of Flanders Frankrijk- Natio

Databank voor goede praktijkvoorbeelden

vervolgpagina
De website Natuur en Gezondheid  geeft informatie over allerlei praktijkvoorbeelden op het gebied van natuur en gezondheid. Ook kunt u hier  achtergrondinformatie over het thema Natuur en Gezondheid vinden, met name over onderzoek, het netwerk dat zich me

Bestelformulier

webform
Het kan zijn dat, vanwege de Corona, het arriveren van het door u bestelde langer op zich laat wachten dan u van ons gewend bent. Daarvoor onze excuses. Lees ook ons privacybeleid opent in een nieuw venster over hoe wij omgaan met uw gegevens. Advies Tite

Een zee van mogelijkheden

advies
Rli - september 2011
Advies over de maatschappelijke betekenis van de Noordzee voor Nederland en het gegeven dat die een enorm potentieel herbergt voor allerlei nieuwe initiatieven, die deze betekenis kunnen versterken.

Remmen los, advies over versnelling energietransitie

advies
Rli - oktober 2011
Nederland moet versnellen om in Europees perspectief economische kansen te verzilveren, risico’s te vermijden en de grote maatschappelijke dynamiek te benutten.

Tijd voor waterveiligheid

advies
Rli - september 2011
Het advies pleit voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel.

Open deuren, dichte deuren

advies
Rli - juni 2011
In dit advies brengen de raden de omvang van de problematiek van de middeninkomensgroepen op de woningmarkt in beeld en stellen zij mogelijke oplossingen voor.

Over de raad

page
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inz

Raad voor het Landelijk Gebied

raad
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, gevraagd en ongevraagd, de regering en parlement op hoofdlijnen van beleid. De raad richt zich op strategische adviezen op de lange en .....

VROM raad

raad
De VROM-raad adviseert regering en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De VROM-raad bestaat uit .....