Overzicht activiteiten Noordzee: Militaire activiteiten

Algemeen

De krijgsmacht houdt regelmatig militaire oefeningen op zee. Ook zijn er enkele munitiedumpplaatsen. Daarvan wordt al geruime tijd geen gebruik meer worden gemaakt, maar er bevinden zich nog steeds oude voorraden. 4.200 km2 van het Nederlandse deel van de Noordzee wordt voor militaire doeleinden gebruikt, dat is zo’n 7% van het oppervlak. Militair gebruik en andere functies worden met elkaar afgestemd. De oefengebieden zijn in een aantal gevallen tijdens de oefeningen verboden gebied voor alle andere activiteiten.

Het gebruik van militaire terreinen binnen de Nederlandse EEZ verandert in de komende jaren naar verwachting nauwelijks. Vanwege de toenemende ruimtedruk op de Noordzee krijgt gecombineerd gebruik van oefengebieden mogelijk wel steeds meer aandacht, bijvoorbeeld door militair gebied tijdelijk open te stellen voor zandwinning. Activiteiten met vaste installaties zoals windmolenparken en platforms voor olie- en gaswinning kunnen met veel van de militaire oefengebieden gecombineerd worden.

Gevolgen van militaire activiteiten voor het ecosysteem Noordzee

Militaire activiteiten kunnen leiden tot verstoring van mariene fauna ten gevolge van geluid en trillingen. Bovendien komen bij schietoefeningen munitieresten in de Noordzee terecht. In de afgelopen tien jaar is de milieubelasting door schietoefeningen overigens met ruim 25 procent afgenomen.