Investeren in de Noordzee

In dit advies geeft de Raad zijn visie op het omgaan met de zee, om nu en in de toekomst de kansen te benutten die de Noordzee ons biedt en de actuele problemen het hoofd te bieden.

Samenvatting

Op 18 november 2005 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat zijn advies ‘Investeren in de Noordzee’ uitgebracht. In het advies geeft de Raad zijn visie op het omgaan met de zee, om nu en in de toekomst de kansen te benutten die de Noordzee ons biedt en de actuele problemen het hoofd te bieden. 

Naast algemene principes voor het omgaan met de Noordzee doet de raad een aantal gerichte aanbevelingen voor functies op de Noordzee, zoals visserij, scheepvaart, natuurontwikkeling en kustbescherming. Daarbij staat ‘meebewegen met de zee’ en ‘leren door doen’ centraal. Dan kan ook op lange termijn de zee beschermd worden en kans krijgen op herstel. Kansrijke nieuwe toepassingen die rekening houdt met de dynamiek van de zee kunnen dan werkelijkheid worden. 

De Raad constateert in het advies dat een andere manier van omgaan met de Noordzee vraagt om een nieuwe rolopvatting door de overheid. Zo stelt de Raad voor dat de overheid een investeringsfonds voor de Noordzee in het leven roept en voor meer flexibiliteit in de regelgeving moet zorgen. Het overheidsbeleid voor de Noordzee zou continu aangepast moeten worden op nieuwe kennis, inzichten en veranderingen in de zee. Om deze actieve overheidsrol vorm te geven is de Raad van mening dat er een Noordzeeminister moet komen.