EEAC Conferentie -Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and beyond: European cooperation within a new citizens-science-policy interface

In de toekomst is een nieuwe relatie tussen wetenschap, beleid en maatschappij nodig om de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs mogelijk te maken.
Jongeren bespreken aan een tafel

Introductie

Kennis, diplomatie en politiek commitment hebben de VN Agenda voor duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs mogelijk gemaakt. In de toekomst is echter meer nodig om de uitvoering van de afspraken mogelijk te maken: een nieuwe relatie tussen wetenschap, beleid en maatschappij. Dit is de conclusie van de 25ste jaarconferentie van de Europese koepel van nationale duurzaamheidsraden (EEAC) die op 12 oktober 2017 werd gehouden in Maastricht.

Programma

De conferentie richtte zich op discussie tussen de deelnemers uit de verschillende lidstaten van de EU: voorzitters van aangesloten adviesraden, raadsleden, beleidsmakers en opiniemakers.

Jongerenvertegenwoordigers hadden een centrale plek in het programma. Zij pitchten hun gezamenlijke visie op ‘Duurzaam Europa 2030’ en namen deel aan de debatten.

Het programma was opgebouwd uit drie onderwerpen:

  1. obstakels en uitdagingen op weg naar een duurzaam Europa
  2. het huidige politieke en maatschappelijke klimaat en de effecten op implementatie van de nieuwe duurzaamheiddoelen - de 2030 Agenda
  3. de veranderende interface tussen burgers-wetenschap-beleid

Organisatie

De conferentie was een initiatief van het Europese samenwerkingsverband van duurzaamheidsraden (EEAC). De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) was mede-organisator, in samenwerking met de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MINA), de Belgische Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO-CFDD) en de Luxemburgse Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (CSDD).

Fotos and videos

Aftermovie EEAC conference 2017 

Foto impression 

Pitch Jongerenvertegenworodigers

Interviews met vijf deelnemers

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F.W. de Haan, e-mail: f.w.dehaan@rli.nl