Chloor, opslag en gebruik

Eén van de publicaties uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen geeft aanwijzingen voor het veilig omgaan met chloor: PGS 11 ‘Chloor, opslag en gebruik’. De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen is gevraagd deze – oorspronkelijk in 1983 als CPR 10 ‘Chloor, opslag en gebruik’ uitgebrachte – publicatie te beoordelen.

Samenvatting

Eén van de publicaties uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen geeft aanwijzingen voor het veilig omgaan met chloor: PGS 11 ‘Chloor, opslag en gebruik’. De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen is gevraagd deze – oorspronkelijk in 1983 als CPR 10 ‘Chloor, opslag en gebruik’ uitgebrachte – publicatie te beoordelen.

Voor dit advies is gebruik gemaakt van een inventarisatie van de chloorketen (productie, transport en gebruik van chloor). De Adviesraad heeft de hedendaagse wet- en regelgeving, nationale en internationale richtlijnen en normen voor de chloorketen in kaart gebracht en de rol hiervan onderzocht. De Adviesraad stelt vast dat er sinds 1983 met betrekking tot veiligheid in de chloorketen vele technische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en wet- en regelgeving ingrijpend zijn veranderd.

De Adviesraad heeft de functie van PGS 11 en de behoefte er aan in het veld beoordeeld. Daarbij heeft hij deskundigen van kennisinstituten, bedrijfsleven en overheid geconsulteerd.

De conclusies en de hieruit voortgekomen aanbevelingen worden in dit advies gepresenteerd.