Concentrating Solar Power (CSP)

Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Aanbeveling om serieus te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van zonthermische centrales (Concentrating Solar Power). De Energieraad beschouwt deze manier van energie opwekken als een potentieel geschikte methode voor landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en in mindere mate voor Zuid-Europese landen. Hij adviseert om te onderzoeken welke rol Nederland en Europa kunnen spelen bij de ontwikkeling ervan.