Publieke ruimte

In dit advies constateert de VROM-raad dat de publieke ruimte thans een belangrijk thema is in de maatschappelijke discussie. Bij veel gemeenten, private en maatschappelijke partijen staat het onderwerp in de belangstelling. Er zijn veel initiatieven en veel projecten staan in de steigers. Ook op uw eigen politieke agenda scoort het belang van kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving hoog, waardoor een vruchtbare bodem is ontstaan om verbeteringen door te voeren.

Samenvatting

Op 5 juni 2009 is het advies ‘Publieke ruimte’ aangeboden aan de ministers van VROM en WWI. De publieke ruimte staat bij veel gemeenten, private en maatschappelijke partijen hoog op de agenda. Tegelijkertijd staat de kwaliteit ervan onder druk en sluit het niet altijd aan op de veranderende eisen die aan die ruimte worden gesteld. De raad pleit daarom voor een actieve strategie ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte, zowel wat betreft inrichting als beheer, en geeft hiervoor enkele concrete aanbevelingen.

Op 18 juni 2009 heeft de VROM-raad in samenwerking met Elba Media een seminar georganiseerd rondom dit advies. Onder grote belangstelling reageerderden diverse sprekers uit de wereld van beleid, beheer en ontwerp vanuit de praktijk op de aanbevelingen uit het advies. De vaktijdschriften Stedelijk Interieur en ROmagazine wijdden artikelen aan het advies, met interviews en reacties. In november 2009 is een VROM-congres over de stadsrandzone gehouden, waar een aparte deelsessie gewijd was aan de publieke ruimte in de stadsrandzone.