Advies over Water in de Nationale Omgevingsvisie

De Adviescommissie Water heeft op 23 december 2015 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over water in de Nationale Omgevingsvisie (Novi).

De Minister heeft afgesproken met de commissie dat het advies in twee delen wordt uitgebracht. In de eerste fase doet de commissie  aanbevelingen voor de verdere aanpak van het waterkwaliteitsbeleid en in de tweede fase zal zij zich meer richten op verdere verdieping van een aantal onderwerpen.

Water is onlosmakelijk verbonden met natuur, landbouw, energie, wonen en gezondheid. De Nationale Omgevingsvisie, die het kabinet in 2018 zal vaststellen, biedt de kans om bij het aanpakken van water opgaven in Nederland verbindingen te leggen met de opgaven en wensen van die andere sectoren. De Nationale Omgevingsvisie moet daarnaast worden benut om meer eenheid in beleid te realiseren zoals tussen het waterkwaliteitsbeleid en het meststoffenbeleid. Dat gebeurt nu nog onvoldoende.