Publicaties

3 publicaties

Advies Doelmatig Waterbeheer

Adviescommissie Water - juni 2010

Risicoberekeningen volgens voorschrift

AGS - april 2010
In het Nederlandse externe veiligheidsbeleid wordt de aanvaardbaarheid van omgevingsrisico’s afgewogen op grond van een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast .....

Advies over Deltawet

Adviescommissie Water - januari 2010