Sprekers

Daan Roovers

Daan RoversDaan Roovers is publieksfilosoof. Als filosoof ontwikkelt zij manieren om mensen aan het denken te zetten. Investeren in individuele en collectieve denkkracht is daarbij haar voornaamste drijfveer. Met filosofische perspectieven wil zij de actualiteit helpen verdiepen en filosofische inzichten toegankelijk maken voor een breed publiek. Sinds 29 maart 2019 is ze Denker des Vaderlands. In die rol zet zij zich in voor publiek denken over de vraag hoe wij gezamenlijk verder kunnen komen. Haar uitgangspunt daarbij is dat politiek over onszelf gaat. De vragen die we daarbij stellen moeten weer onderdeel worden van ons dagelijks leven.

Imrat Verhoeven

Imrat VerhoevenImrat Verhoeven is Universitair docent Bestuur en beleid aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor werkte hij tien jaar als onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In 2009 promoveerde hij op zijn proefschrift Burgers tegen beleid aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op burgerinitiatieven in relatie tot de rol van de overheid.

 

Mieke Boon

Mieke BoonMieke Boon is hoogleraar Filosofie van wetenschap in praktijk aan de Universiteit Twente en doet onder andere onderzoek naar de filosofie achter technologie en de rol van creativiteit bij het creëren van kennis en wetenschap. Ze studeerde Chemische technologie aan de Technische Universiteit Twente en Filosofie aan de Universiteit Leiden. Ze is ze oprichter van de Society for Philosophy of Science in Practice (SPSP) en ontving in 2002 een NWO Vidi-beurs voor haar onderzoek naar de filosofie van technologie.

Rens Vliegenthart

Rens VliegenthartRens Vliegenthart is hoogleraar Media en Samenleving bij de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en wetenschappelijk directeur van de Amsterdam School of Communication Research. Sinds zijn promotie houdt hij zich bezig met de rol van de media in politiek en samenleving. Zijn onderzoek bevindt zich daarmee op het snijvlak van communicatiewetenschap, politicologie en sociologie.

Lot van Hooijdonk

Lot van HooidonkLot van Hooijdonk is wethouder mobiliteit, energie en groen van de gemeente Utrecht. Als wethouder maakt zij zich sterk voor een betaalbare transitie naar duurzame energie voor alle bewoners van de stad. Als wethouder was zij onder meer verantwoordelijk voor het Energieplan Utrecht, waarbij een groep inwoners via loting werd uitgenodigd om het plan te maken. Voor haar wethouderschap was zij adjunct-directeur van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en werkte zij in verschillende functies bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Sandor Gaastra

Sandor GaastraSandor Gaastra is Directeur Generaal Energie en Klimaat bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit zijn huidige functie was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Hij zal in zijn bijdrage onder meer reflecteren op hoe bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord de samenleving is betrokken en welke lessen hij daaruit heeft getrokken als het gaat om het verbinden van de samenleving aan de verduurzamingsopgave.

Annemieke Nijhof

Annemieke NijhoffAnnemieke Nijhof is lid van de Rli sinds 2013. Zij is voorzitter van het Netherlands Water Partnership, boegbeeld Topsector Water en Maritiem, directeur Springtij Forum en strategisch adviseur bij Tauw Group BV, waar ze van 2012 tot 2018 CEO was. Daarvoor werkte ze bij Grontmij NV, was ze directeur-generaal Water bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en raadsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en Milieu bij het Ministerie van Algemene Zaken.

Noelle Aarts

Noelle AartsNoelle Aarts is hoogleraar Socio-ecologische interacties bij het Institute for Science in Society (ISiS) aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is zij gast-hoogleraar bij de Strategische Communicatie groep van de Wageningen Universiteit en is verbonden aan het Centrum voor Dialoog. Ze is deskundige op het gebied van conflict, onderhandeling, communicatie en dialoog over complexe maatschappelijke vraagstukken en weet wetenschappelijke theoriën daarover effectief toe te passen voor meer inzicht in praktijksituaties. In 2016 en 2017 werd zij verkozen tot de meest inspirerende communicatie professional van Nederland.

Ruben Maes

Ruben MaesRuben Maes is oprichter van &MAES en is strategisch adviseur voor bestuurders, directies en management van publieke organisaties. Daarnaast is Ruben een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van conferenties, expertmeetings en managementdagen in binnen- en buitenland.