Verslag aanbieding studie ‘Over belangen, beleid en burgers'

Het verslag van het minisymposium (pdf, 500 Kb) in mei 2011 over de studie 'Over belangen, beleid en burgers' is beschikbaar op de website. De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft, als afronding van zijn raadsperiode, tijdens een minisymposium de studie aangeboden aan minister Schultz van Haegen (IenM).

minister Schultz neemt studie in ontvangst