De Rli start een advies over duurzaam bouwen

Hoe kan de overheid de juiste voorwaarden creëren voor een omslag naar een duurzaam materialengebruik voor de bouw van woningen? Deze vraag staat centraal in het advies dat de raad is gestart. 

Circulair houtbouwpand in aanbouw

Nederland staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. Vanwege de groei van de Nederlandse bevolking en de (extra) groei van het aantal huishoudens, zijn er naar verwachting tot en met 2030 per jaar circa 100.000 nieuwe woningen nodig. En tot 2050 zijn er in totaal zo’n 2 miljoen woningen nodig, in aanvulling op de huidige voorraad van circa 8 miljoen woningen. 

In dit advies staat de verduurzaming van het materialengebruik voor de bouw van nieuwe woningen centraal. De bouw heeft een grote ecologische voetafdruk. De afgelopen jaren heeft de overheid vooral ingezet op verlaging van de CO2-uitstoot van gebouwen tijdens de gebruiksfase (de energieprestatie), maar minder op het gebruik van duurzame materialen. Hoewel er binnen de woningbouwketen draagvlak is om duurzamer te bouwen, komt dit nog lastig van de grond. Daarvoor zijn dan ook aanvullende inspanningen nodig. 

Met dit advies wil de raad de overheid en de bouwketen helpen met het creëren van de juiste voorwaarden voor een omslag naar het gebruik van duurzame materialen voor de bouw van nieuwe woningen.

Publicatie van het advies wordt verwacht in het najaar 2024.

Lees meer over het advies ‘Duurzaam Bouwen’

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Bas Waterhout, bas.waterhout@rli.nl , 06 21178802.