Jonge politici presenteren nieuwe ideeën woningmarkt

Tijdens de officiële start van de Rli op 6 september 2012 hebben jonge politici hun publicatie ‘Een nieuwe weg’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij concluderen dat ‘levensloopbestendig betalen voor woningen’ de vastgelopen woningmarkt weer in beweging kan krijgen. De voordelen van de hypotheekrenteaftrek moeten terecht komen bij de groep die dat het hardst nodig heeft, namelijk de starters.

gemeenteraadsleden bieden publicatie 'Een nieuwe weg' aan minister Schultz aan

De woningmarkt is één van de thema’s waar de jongste gemeenteraadsleden op ingaan in ‘Een nieuwe weg’. Op uitnodiging van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur geven de gemeenteraadsleden ook hun visie op andere langetermijnvraagstukken zoals energievoorziening, natuur en mobiliteit

Lees het persbericht

Lees de publicatie ‘Een nieuwe weg’

Lees de toespraak van minister (IenM)

Nieuwe samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur