Het nieuwe Rli-werkprogramma nu online

Het Werkprogramma 2016-2017 is op 15 september 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit nieuwe werkprogramma legt de raad een bijzonder accent op vraagstukken die de beleidsagenda in een volgende kabinetsperiode zouden kunnen gaan beïnvloeden. De raad heeft daartoe in dit werkprogramma vier nieuwe adviezen opgenomen.

  1. Vraagt de positie van de Nederlandse mainports, bezien vanuit mondiale ontwikkelingen, om ander beleid?
  2. Wat is de taak van de overheid bij vernieuwende markten?
  3. Wat is de taak van de overheid in de ontwikkeling van het Nederlandse landschap?
  4. Wat is er nodig voor versnelde toepassing van innovaties in de stad?
illustratie met radertjes die in elkaar grijpen

Naast de start van vier nieuwe adviestrajecten zal in 2016 een aantal adviezen uit het werkprogramma 2015-2016 worden afgerond. De raad houdt bovendien enige ruimte beschikbaar voor snelle adviezen over vraagstukken die tijdens de looptijd van het werkprogramma ontstaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemeen secretaris Ron Hillebrand, ron.hillebrand@rli.nl

Lees het Werkprogramma 2016-2017