Advies met betrekking tot "Water in Beeld 2005"

De commissie meent dat Water in Beeld over het algemeen een redelijk beeld geeft van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid in Nederland, maar is van oordeel dat bij enkele onderwerpen essentiële zaken ontbreken of meer aandacht zouden moeten krijgen.

De commissie heeft haar advies gebaseerd op de versie van 2 maart 2005, zodat er bij het opstellen van de definitieve versie van Water in Beeld rekening mee gehouden kan worden. Water in Beeld wordt in mei 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden.