Innoveren, een kwestie van doen

In dit advies geeft de Raad zijn visie op de verschillende rollen die het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan spelen om innovatie in de waterstaatsectoren te bevorderen.

Samenvatting

Op 1 november 2005 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat zijn advies over innovatie uitgebracht. 
In het advies geeft de Raad zijn visie op de verschillende rollen die het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan spelen om innovatie in de waterstaatsectoren te bevorderen.

Naast zijn visie op de rollen van het departement, heeft de Raad uit case-onderzoek verschillende lessen gedestilleerd.  Bijvoorbeeld dat in de watersector veel meer op economische kansen van innovatiebevordering kan worden gestuurd. Er is niet per se meer geld nodig voor innovatiebevordering, maar het beschikbare (kennis)geld kan efficiënter en met een andere focus besteed worden. Een andere les is dat commitment van betrokken partijen essentieel is voor een systeeminnovatie en om dat te bevorderen het departement veel nadrukkelijker de regierol moet spelen.