Europees landbouwbeleid

De raden adviseren de verandering naar een concurrerende, innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector leidraad te laten zijn bij de komende onderhandelingen over het nieuwe Europees Landbouwbeleid (GLB)
Foto van teelt wortelgewassen

Een forse hervorming van het Europees Landbouwbeleid (GLB) is in voorbereiding. De nieuwe wetgeving zal vanaf 2014 in werking treden. Die hervorming zal volgens de raden benut moet worden om de land- en tuinbouw voor te bereiden op een meer geliberaliseerde markt, terwijl de sector tegelijkertijd zal moeten voldoen aan steeds strengere maatschappelijke eisen. Dit briefadvies neemt de toppositie van de Nederlandse agrofoodsector als vertrekpunt en laat zien wat de rol van overheden is bij het versterken van die toppositie. De rol van overheden voor de agrofoodsector is veel breder dan het GLB. De ontwikkeling in de land- en tuinbouw is meer gebaat bij een verdere versterking van de interne Europese markt en van de Economische en Monetaire Unie (euro) en bij versterking van de sociale, economische en territoriale cohesie in Europa, dan bij landbouwsubsidies. In een overgangsfase horen GLB-betalingen doelgericht te worden ingezet om het ondernemerschap in de land- en tuinbouw te versterken door de positie in de keten en in gebieden te verstevigen.

Samenvatting

Er is geen samenvatting bij dit briefadvies.