Nederlandse logistiek 2040: designed to last

Dit advies beschrijft het pad dat de logistieke sector moet volgen om Nederland in 2040 concurrerend en leefbaar te houden.
Goederenvervoer per spoor en snelweg
Nederlandse Logistiek 2040: designed to last

Inleiding

Uit de analyse die voor het advies is verricht, blijkt dat de topsectoren hightech, chemie en agrofood zich ontwikkelen richting een circulaire economie. Voor de topsector logistiek levert dit nieuwe kansen en uitdagingen op. Het advies bevat aanbevelingen aan de overheid en het bedrijfsleven.

Belangrijkste aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • De raad adviseert aan gemeenten en aan provincies om ruimtelijke clustervorming tussen de sectoren hightech, chemie en agrofood te stimuleren. Dit kan invulling krijgen door bepaalde locaties te bestemmen voor specifieke clusters en/of door in het vestigingsbeleid doelstellingen of voorwaarden te formuleren voor (her)gebruik van energie, warmte en afvalstoffen. Het Rijk wordt geadviseerd om hergebruik van afval als grondstof voor nieuwe producten te bevorderen door belemmeringen in regelgeving voor afvalverwerking weg te nemen en 'grondstoffenpaspoorten' in te voeren;
  • De raad adviseert het Rijk een programma te ontwerpen met Rotterdam als circulaire hub van Europa en daarbij de effecten te onderzoeken van de circulaire economie op de soort en het volume aan goederen dat via de Rotterdamse haven Europa binnenkomt en verlaat;
  • De raad adviseert aan gemeenten om uniforme eisen te stellen aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. De invulling moet via innovatieve tendering worden overgelaten aan de sector. Het Rijk wordt geadviseerd om bestuurlijke afspraken met de decentrale overheden te maken over de harmonisering van deze lokale doelvoorschriften;
  • De raad beveelt het bedrijfsleven aan om integrale ketens voor de complete levenscyclus van elk product te ontwikkelen door in het ontwerp van producten rekening te houden met reparatie, hergebruik en uitwisseling van onderdelen; door in te zetten op maximale levensduur en op een zo groot mogelijke recyclebaarheid. En door marketingconcepten te ontwikkelen om het gedrag van consumenten aan te passen: product, dienst, gebruik en retour moeten bij elkaar passen.

Publicatiedatum

Op 8 oktober 2013 presenteerde de raad zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' tijdens een symposium in Madurodam, Den Haag. Secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Siebe Riedstra nam het advies in ontvangst.

Informatie over het symposium, sprekers, programma, social media verslag, foto's en blogs

Bekijk de PowerPointpresentaties van de sprekers

Essays en onderzoeksrapporten ter voorbereiding advies

Ter voorbereiding van het advies is door verschillende deskundigen een essay geschreven en zijn er twee onderzoeksraporten gepubliceerd, zie rechts bij 'downloads'.

Social media report

Van het symposium is een verslag gemaakt via verschillende social media kanalen.

Lees het social media report 

Meer informatie

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rli-secretariaat via info@rli.nl