Alle publicaties

568 publicaties

Dichterbij en sneller

Advies
Rli - 24 January 2017
Stedelijke regio’s worden steeds drukker. Hoe kan de overheid de bereikbaarheid binnen stedelijke regio’s verbeteren?

Presentatie advies 'Verbindend landschap' 8 november 2016

Video
Weergave van de gehele bijeenkomst van het Rli-advies Verbindend landschap. op 8 november 2016.

Reactie Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland op advies 'Verbindend landschap''

Video
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland, geeft zijn reactie op het advies Verbindend landschap op de presentatie van het advies op 8 november 2016

Reactie Berno Strootman, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, 8 nov. 2016

Video
Berno Strootman, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, reageert op het Rli-advies 'Verbindend landschap' , tijdens de bijeenkomst op 8 november 2016

Presentatie Annemieke Nijhof - advies Verbindend landschap op 8 nov 2016

Video
Annemieke Nijhof, raadslid Rli, presenteert het advies 'Verbindend landschap' op 8 november 2016 in Paviljoen de Witte, Den Haag.

International Scan 2016

Overig
Rli - 17 November 2016
Welke uitdagingen en opkomende vraagstukken doen zich voor bij de implementatie van de globale doelen

Verbindend landschap

Advies
Rli - 7 November 2016
Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven. Hoe kan en moeten de veranderingen van het landschap als gevolg van deze opgaven worden begeleid? Hoe borgen we zowel voor bestaande als nieuwe landschappen de zorg voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap?

Werkprogramma 2017-2018

werkprogramma
Rli - 21 September 2016
Het werkprogramma 2017-2018 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur geeft inzicht in de adviestrajecten en de planning. Het volgend werkprogramma voor 2018-2019 verwacht de raad begin februari 2018 uit te brengen.