Suggesties voor adviezen?

Om met zoveel mogelijk spelers in het veld feeling te krijgen nodigen de raden u uit om suggesties voor adviesonderwerpen door te geven.

De raden betrekken de kennis en ervaring van deskundigen en actoren op het terrein van de fysieke leefomgeving bij hun advisering. Door hen te raadplegen krijgen de raden inzicht in actuele ontwikkelingen en hun betekenis voor toekomstig beleid. Dat doen ze onder andere tijdens lopende adviestrajecten in de vorm van ronde tafelgesprekken. Hoe meer inzichten hoe completer de advisering.