Tijd voor waterveiligheid

Op 15 september 2011 brengen de raden advies uit over een strategie voor overstromingsrisicobeheersing. Het advies ‘Tijd voor waterveiligheid’ zal tijdens een minisymposium worden aangeboden aan Chris Kuijpers, DG Ruimte en Water, van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Foto Rivierdijk

In het advies pleiten de raden voor een veiligheidsfilosofie waarin overstromingsrisico’s centraal staan en waarin verantwoordelijke overheden permanent inspanningen leveren om de waterveiligheid te verbeteren. Dat vraagt om een perspectiefwisseling in het beleid: de traditionele focus op hoogwaterbescherming wordt verlegd naar een combinatie van het voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op herstelwerkzaamheden. Dat vraagt ook om meer duidelijkheid in de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden en om een goed samenspel. De presentatie vindt plaats in Paviljoen de Witte in Scheveningen. U kunt deze pressentatie bijwonen, zie uitnodiging en programma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, secretariaat@rli.nl, projectleider.