Reactie kabinet op het advies ‘Een zee van mogelijkheden’

Kabinetsreactie op het advies ‘Een zee van mogelijkheden, het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’. De staatssecretaris van IenM heeft mede namens de bewindslieden van het ministerie van EL&I gereageerd op het advies.

foto zandmotor voor de kust van Den Haag

In de reactie dankt de staatssecretaris de Rli voor het inspirerende advies. Volgens de staatssecretaris helpt het advies om focus aan te brengen in het beleid voor en de ontwikkeling van de Noordzee door de maatschappelijke betekenis van de Noordzee in de beleidsontwikkeling centraal te stellen.

Lees de kabinetsreactie