Aanbieding advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

Op 26 juni 2014 presenteert de Rli zijn advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’.

Dit advies wordt samen aangeboden met het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): ‘Consistent maatwerk - handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid’. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu neemt beide adviezen in ontvangst.

foto chemische industrie

Rli-advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

Past het huidige risicobeleid bij de veranderende visie op de rol van de overheid over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers, bedrijven en overheid? In zijn advies gaat de raad in op de mogelijkheden die de lusten en lasten rechtvaardiger verdelen. De raad bepleit in zijn advies onder andere om rekennormen flexibeler te hanteren. Het advies biedt grondslagen voor een nieuw en consistenter risicobeleid.

WRR-advies ‘Consistent maatwerk - handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid’

In zijn briefadvies reikt de WRR enkele algemene kernvragen aan die de overheid zich bij de voorbereiding en bij evaluatie van risico- en veiligheidsbeleid steeds zou dienen te stellen. Deze vragen zijn zowel bij reactief in te zetten beleid (naar aanleiding van daadwerkelijke aantastingen van de veiligheid) als bij prospectief beleid (gericht op potentiële bedreigingen) te benutten.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider f.w.dehaan@rli.nl

Lees meer over het briefadvies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

Kijk op www.wrr.nl voor meer informatie over het WRR- advies ‘Consistent maatwerk - handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid’