Discussiebijeenkomst ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’

Op 24 juni 2014 organiseert de raad in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken (EZ) een bijeenkomst over duurzaamheidscertificering in de agrarische sector. De discussiebijeenkomst komt voort uit één van de aanbevelingen uit het briefadvies Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland, dat de Rli in oktober 2013 heeft aangeboden aan staatssecretaris Dijksma.

foto weide en akker

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) biedt de mogelijkheid om vergroeningseisen in te kunnen vullen met zogeheten equivalente maatregelen. Hierbij valt te denken aan duurzaamheidscertificaten als interessante oplossing voor agrarisch ondernemers, de consument en overheden.

In de discussiebijeenkomst wordt aan de hand van voorbeelden uit andere Europese landen met betrokkenen verkend wat de kansen en mogelijkheden zijn om tot systemen te komen die:

  • zowel voor het bedrijfsleven als voor maatschappelijke organisaties en overheden (van lokaal tot Europees niveau) transparant en uitvoerbaar zijn;
  • garanties bieden over kwaliteit, verduurzamingsaspecten en vergroening;
  • die voor de agrariër behulpzaam zijn in de bedrijfsvoering.

Aan het einde van de bijeenkomst zal het Ministerie van EZ aangeven hoe zij de verdere ontwikkeling ziet, wie daarbij het voortouw heeft en wat er van het ministerie verwacht kan worden. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Meer informatie

De discussiebijeenkomst - kansen van duurzaamheidscertifcering in de agrarische sector: een verkenning - vindt plaats op uitnodiging en biedt plaats aan een beperkt aantal deelnemers. Bent u geïnteresseerd maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan kunt zich wenden tot Hannah Koutstaal, projectleider via hannah.koutstaal@rli.nl of 06-11797505.

Lees meer over het briefadvies ‘Duurzame keuzes bij toepassing Europees landbouwbeleid in Nederland’