Mogen overheden gedrag van mensen wel beïnvloeden?

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) recenseert in zijn blog het advies 'Doen en laten' en het advies 'De verleiding weerstaan' van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). De adviezen hebben beide gedragsbeïnvloeding als onderwerp. In hoeverre moeten overheden zich bezig houden met het beïnvloeden van gedrag door individuen? En mag dit wel? Ook bevatten ze voorbeelden op het gebied van mobiliteit en gaan ze in op spitsmijden. Het blog gaat in op de kernpunten van de adviezen. Het Rli-advies geeft houvast voor het inbrengen van gedragskennis in beleid. De RMO graaft dieper in zijn zoektocht naar de grenzen van gedragsbeïnvloeding door de overheid.

Foto meisje scheidt plastic afval