Publicatie ‘Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven’

Op 3 juni 2014 heeft de raad 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven' aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De samenleving draait met regelmaat op voor niet-verhaalbare milieuschade. Regering en parlement overwegen daarom de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade.

foto chemische industrie

In Nederland is de kans op milieuschade klein, maar de milieueffecten van een calamiteit of een sanering kunnen groot zijn. Juist bij ongelukken met grote gevolgen is de schade lang niet altijd te verhalen op de veroorzaker. De Rli wijst er in zijn advies op dat bij de invoering van een financiële zekerheidsstelling voor milieuschade met verschillende effecten rekening gehouden dient te worden. Naast de verhaalbaarheid van kosten is het ook van groot belang dat bedrijven worden geprikkeld om milieuschade te vermijden. Tevens moet rekening gehouden worden met de concurrentiepositie van de bedrijven. De raad vindt het een politieke keuze om onverhaalbare milieuschade tegen te gaan met een wettelijke regeling. Indien hiertoe wordt besloten adviseert de raad om alleen de financiële zekerheidstelling verplicht te stellen en niet het instrument om dat doel te bereiken (bijvoorbeeld een verzekering, een bankgarantie of waarborgfonds).Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer De Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl

Lees het persbericht 'Bedrijven kunnen zelf zorgen voor zekerheidsstelling milieuschade'