Rli doet in 2015 mee aan het Jaar van de Ruimte

Rli doet mee aan het Jaar van de Ruimte. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ organiseren de initiatiefnemers van het Jaar van de Ruimte in 2015 een breed debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Met als doel om nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor de leefomgeving. In het Jaar van de Ruimte nodigen zij iedereen uit zijn of haar visie te geven. Met de conferentie ‘Connecting the dots’ op 30 januari 2015, participeert de Rli in dit maatschappelijk en politiek debat over over de ruimtelijke toekomst van Nederland.

logo Wie maakt Nederland

Waarom een Jaar van de Ruimte?

Enkele vakgenoten uit het ruimtelijk domein herkennen in de recente ontwikkelingen een urgentie om fundamentele vragen te stellen. Het Jaar van de Ruimte is daarvoor bedoeld. Het streven is om steeds meer mensen en organisaties aan het initiatief te binden. Met activiteiten en initiatieven die in andere jaren misschien ook plaatsvinden, maar in 2015 een bijzonder accent krijgen. Op 15 januari 2015 vindt de startbijeenkomst plaats en op 15 december tijdens de slotbijeenkomst wordt een breed gedragen manifest gepresenteerd. Daartussen hangt een hele waslijn vol aan activiteiten die bijdragen aan de totstandkoming van dit manifest. Een flink aantal ministeries, provincies, gemeenten, kennisinstituten, belangenorganisaties, koepels en verenigingen draagt al actief bij aan het Jaar van de Ruimte.

Kijk voor meer informatie en hoe u kunt deelnemen op www.wiemaaktnederland.nl

Lees meer over de conferentie Connecting the dots