Toespraak staatssecretaris Wilma Mansveld bij presentatie advies ‘Doen en laten’

Staatssecretaris Mansveld (IenM) spreekt bij het in ontvangst nemen van advies 'Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis' haar ambitie uit voor een samenleving waar iedereen zo duurzaam mogelijk koopt, gebruikt en hergebruikt. "Willen we ons beleid laten slagen, dan hebben we de samenleving nodig, willen we gedrag beïnvloeden, dan moet je weten hoe dat tot stand komt".

Sticker op verpakking Ten ministe houdbaar tot Wat denk je zelf

Het advies `Doen en laten` gaat over het benutten van kennis over gedrag bij het opstellen van milieubeleid om milieudoelen dichter bij te brengen. Het advies richt zich op politici, bestuurders en beleidsmakers en stelt de vraag centraal: hoe kan gedragskennis in overheidsbeleid gerichter worden benut om mensen te stimuleren milieuvriendelijkere keuzes te maken en zich milieuvriendelijker te gedragen? Dit advies geeft handvatten hoe de overheid gedragskennis bewust en verantwoord kan inzetten.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de Erik Schmieman, projectleider, erik.schmieman@rli.nl

Lees de toespraak van staatsecretaris Mansveld op het advies Doen en laten bij het in ontvangst nemen van het advies op 5 maart 2014

Lees meer over het advies 'Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis'