Werkprogramma 2015-2016 naar Tweede Kamer

Het Werkprogramma 2015-2016 is op 16 september 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit werkprogramma geeft de raad een omschrijving van de nieuwe adviezen die worden opgepakt.

illustratie Werkprogramma met radertjes

Nieuwe adviezen 2015-2016

  • Nationaal omgevingsbeleid in relatie tot de Omgevingswet
  • Energievoorziening in de toekomst, een systeemanalyse
  • Mobiliteit als motor voor ontwikkeling
  • Verkenning beleidsinterventies met gevolgen voor het fysieke domein

 Doorlopende adviezen uit het vorig werkprogramma

  • Ruimtelijk-economische structuurversterking
  • Kaders naar een circulaire toekomst
  • Tussen Brussel en de burger
  • Kwetsbare vitale infrastructuur en de rol van de burger
  • Verkenning technologische innovaties voor het fysieke domein

De raad adviseert regering en parlement strategisch en sectoroverstijgend over hoofdvragen van beleid. De Rli wenst met zijn adviezen aan te sluiten bij lopende beleidsprocessen en actuele advieswensen. Daarbij zal de raad zich niet beperken tot de wat-vraag, maar ook aandacht besteden aan de hoe-vraag door waar mogelijk concrete handelingsperspectieven aan te reiken.

Bovendien reserveert de raad doelbewust ruimte om ook uitvoering te kunnen geven aan actuele wensen van regering en parlement. Ook wil de raad in 2015 met haar activiteiten bijdragen aan de maatschappelijke discussie over de toekomst van het ruimtelijk beleid in het kader van het Jaar van de Ruimte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemeen secretaris Ron Hillebrand, ron.hillebrand@rli.nl

Lees het Werkprogramma 2015-2016