Impressie consultatiebijeenkomst ‘Energieadvies 2050’ op 19 mei 2015

Op 19 mei vond de open consultatiemiddag plaats ten behoeve van het Energieadvies 2050: kansrijke routes naar een volledige energievoorziening. De zaal was vol, energieprofessionals uit bedrijfsleven, NGO’s, overheid en kennisinstituten zorgden voor een levendige discussie. De deelnemers reflecteerden tijdens deze interactieve middag op de hoofdlijnen van het advies via stellingen.

foto van discussie over stellingen

Er werd over vier verschillende thema’s gediscussieerd:

  1. Innovatie en opleiding
  2. Governance en internationaal
  3. Warmte en transport
  4. Decentraal/centraal

Dit was de tweede open consultatieronde, die de raad organiseerde om tot een strategische en vooral integrale visie op de energievoorziening te komen. De raad heeft veel inzichten gehoord en is blij met de resultaten en de getoonde betrokkenheid. De inbreng zal worden meegenomen bij het opstellen van het advies. Het advies van de Rli zal vlak na de zomer verschijnen en dient als bouwsteen voor het Energierapport 2015 dat het kabinet eind van dit jaar uitbrengt.

Online bijdrage kan nog tot 1 juni

Bent u niet in de gelegenheid geweest om te komen, dan kunt u uw ideeën, gedachten of visie nog tot 1 juni 2015 insturen via het webformulier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl

Bekijk de impressie in foto’s, video’s en tweets van de bijeenkomst op 19 mei 2015

Lees meer over het Energieadvies 2050

Bekijk de compilatievideo van de bijeenkomst op 24 maart 2015