Publicatie advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ op 18 juni 2015

Op 18 juni 2015 publiceert de raad zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’. Minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu zullen het advies in ontvangst nemen.  Het advies gaat in op wat de overheid kan doen om de kansen, die liggen in een transitie naar een circulaire economie, voor verschillende schaalniveaus (Europees, nationaal, regionaal/lokaal) optimaal te benutten.

Illustratie geeft het sluiten van de cirkel weer van huishoudafval naar hergebruik
Istock

De raad betoogt dat een transitie naar een circulaire economie noodzakelijk is vanwege de grote afhankelijkheid van de import van grondstoffen (de fluctuerende prijzen, toenemende schaarste en leveringsonzekerheid maken Nederland en Europa kwetsbaar); de toenemende milieubelasting; en de versterking van het verdienvermogen van Nederland. Om de circulaire economie van experiment naar gemeengoed te ontwikkelen is volgens de raad een stelselmatige aanpak nodig op alle schaalniveaus. In het advies werkt de raad een aantal aanbevelingen aan Rijk, provincies, regio’s en gemeenten uit.

In het najaar van 2015 zal de Rli een brede stakeholderbijeenkomst organiseren over het advies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, nicole.van.buren@rli.nl

Lees meer over het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering