Adviezen van Adviescommissie Water ondergebracht bij de Rli

De adviezen van de Adviescommissie Water (AcW) zijn online beschikbaar via de website van de Rli. Op 1 januari 2018 is de AcW opgeheven. De Rli had het thema water al in zijn takenpakket en heeft de adviesrol over waterbeleid van de AcW overgenomen. In het online archief zijn alle adviezen, persberichten en aanbiedingsbrieven terug te vinden.

Illustratie van golven met de teskt Adviescommissie Water