Uitnodiging aanbieding advies ‘De stad als gezonde habitat’ - 18 april 2018

Op 18 april 2018 presenteert de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Het advies wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag overhandigd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

foto van zweefmolen op de kermis

Het advies gaat in op de vraag hoe het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo kan worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt. Het bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving is een van de doelen van de Omgevingswet. Hoe dat in het omgevingsbeleid vorm moet krijgen, is voor veel overheden nog onduidelijk. In dit advies biedt de Rli hiervoor handreikingen. De raad betoogt dat meer gezondheidswinst door omgevingsbeleid wordt bereikt als naast bescherming (klassiek milieubeleid) ook wordt ingezet op bevordering van gezondheid. Dan moet de leefomgeving er ruimtelijk en qua voorzieningen wel toe uitnodigen dat mensen meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen participeren in de maatschappij. Dit is uitgewerkt in tien handelingsperspectieven: voor versterking van beleid en benutting van instrumenten voor de gezonde leefomgeving; voor kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek; en tot slot voor sturing en versterking van de financiële basis.

U bent van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen.

Datum: 18 april 2018
Tijd: 14:00 - 16:30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Het Spaansche Hof, Westeinde 12 2512 HD  Den Haag

Programma en aanmelding

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich tot 11 april 2018 via deze uitnodiging aanmelden. In de uitnodiging treft u meer informatie aan over het programma.

Lees meer over het advies ‘De stad als gezonde habitat’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl