Reactie van minister BZK op het onderzoeksrapport ‘Kopen om te verhuren’

Op 19 juni 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar reactie op het rapport ‘Kopen om te verhuren’ en de begeleidende brief van de Rli naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij onderschrijft de constatering dat er behoefte is aan meer informatie over de rol van beleggers in brede zin op de woningmarkt. Het onderzoek van de Rli en het Kadaster draagt hieraan bij.

foto van huissleutels met op de achtergrond een woonwijk

De minister geeft aan dat het onderzoeksrapport, opgesteld door het Kadaster in opdracht van de Rli, nieuwe inzichten laat zien in de veranderingen in eigendomsverhoudingen op de woningmarkt en daarmee een toevoeging is aan de al bestaande of lopende onderzoeken naar bezit van woningen. De minister beaamt de constatering van de Rli dat het belang van de particuliere verhuurder toeneemt. De informatie uit het onderzoek helpt om te bepalen of bijsturing vanuit het Rijk noodzakelijk en proportioneel is. De nieuwe inzichten ondersteunen de aanpak van BZK om het woningaanbod te vergroten en excessief gedrag op de woningmarkt tegen te gaan. Na de zomer zal de minister bij de Tweede Kamer hierop terugkomen met specifiek aandacht voor de koopstarter.

Meer onderzoeken naar Buy-to-let

Om meer inzicht in te krijgen heeft de minister het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek laten uitvoeren naar de eigendomsmutaties in de woningvoorraad, waarbij ook wordt ingegaan op de kenmerken van particuliere verhuurders. Het CBS en het Kadaster hebben onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

Lees de reactie van de minister BZK op het rapport ‘Kopen om te verhuren’

Lees meer over de brief van de Rli en het rapport ‘Kopen om te verhuren’

Lees meer over het CBS-rapport ‘Meer koopwoningen in de verhuur’

Lees meer over het onderzoek van kadaster en CBS over de prijsontwikkeling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, bas.waterhout@rli.nl, telefoon: 06 21178802.