Verkenning 'De som der delen': duurzaamheidsopgaven kunnen regio impuls geven

Op 26 maart 2019 bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn verkenning uit over samenvallende opgaven in de regio ’De som der delen’. Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de komende decennia fors veranderen. Ook zullen wij ons aan de klimaatverandering moeten aanpassen. Aan deze vier opgaven wordt door verschillende overheidslagen gewerkt, maar de uitvoering vindt plaats in de regio. Daar kunnen deze opgaven elkaar versterken dan wel in de weg zitten. De Rli concludeert in zijn rapport dat een samenhangende aanpak in de regio vereist is en dat dit ook kan helpen om de regio een positieve impuls te geven.

Commissaris van de Koning van provincie Zeeland, Han Polman (l), neemt de verkenning in ontvangst

De Rli heeft in de Zuidwestelijke Delta gekeken naar de vier duurzaamheidsopgaven die een grote impact op deze regio zullen krijgen: de energie­transitie, de voedseltransitie, de transitie naar een circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering. Vanuit de casuïstiek van de Zuidwestelijke Delta trekt de raad algemene conclusies die voor meer regio’s in Nederland gelden. Op 20 juni organiseert de Rli hierover een werkconferentie.

Lees hier meer over de verkenning ’De som der delen’

Lees het persbericht ‘Duurzaamheidsopgaven kunnen regio impuls geven’

Voor meer informatie over de verkenning kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl, telefoon: 06 5287 4404