Voorstudie - Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De Rli heeft in de voorbereiding voor zijn werkprogramma 2020-2021 een voorstudie laten uitvoeren naar de verduurzamingsopgaven in de fysieke leefomgeving op de BES-eilanden. De studie gaat over de stand van zaken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en daarnaast ook over de verwachte kwetsbaarheden en risico’s op de lange termijn.

De voorstudie, gebaseerd op beschikbaar materiaal, laat zien dat er in de afgelopen jaren op veel terreinen vooruitgang is geboekt in de richting van de SDG’s. Op alle drie de eilanden zijn publieke voorzieningen verbeterd, zoals het drinkwaternetwerk, en is de ‘harde’ infrastructuur versterkt, zoals luchthavens, waterverbindingen en de energievoorziening. Bij SDG’s die een relatie hebben met de natuur, zoals afvalverwerking, waterzuivering en het behoud en beheer van ecosystemen, is de vooruitgang tot op heden nog relatief beperkt. Met name het operationeel krijgen en houden van de nieuwe installaties is een uitdaging. Voor een aantal SDG’s die een geïntegreerde aanpak vragen, ligt er een belangrijke opgave bij de lokale overheidsorganisaties en het Rijk. Het gaat met name om de aanpak van klimaatverandering, bescherming van zeeën en oceanen, het herstel van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit.

In de afweging met andere onderwerpen is door de raad besloten op dit moment geen advies naar dit onderwerp op te nemen in zijn voorstel voor de programmering voor 2020-2021 aan de bewindslieden die het werkprogramma later dit jaar zullen vaststellen.

De raad hoopt en verwacht dat de uitkomsten van de voorstudie wel een rol zullen spelen in het toekomstig beleid voor de BES eilanden.

Lees meer over de voorstudie Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, e-mail: yvette.oostendorp@rli.nl