Advies over bodemdaling

Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden. Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen in landelijke veenweidegebieden.

Veenweidegebied bij Demmerik, rond Vinkeveen

Welke keuzes moeten worden gemaakt om de negatieve effecten tegen te gaan en door wie? Het Groene Hart wordt als voorbeeld besproken. Veel van de bevindingen en conclusies uit het advies zijn echter ook van toepassing op veenweidegebieden buiten het Groene Hart.

Lees meer over het advies in voorbereiding Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart