Advies Toegang tot de stad - stad voor steeds minder mensen toegankelijk

Steeds minder mensen kunnen deelnemen aan het stedelijk leven. Een woning kunnen zij niet meer vinden of betalen en tal van voorzieningen in de stad zijn voor hen ontoegankelijk. Ook beschikken steeds minder mensen over vervoer om werk of medische voorzieningen te bereiken. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Toegang tot de stad’ dat op 1 oktober 2020 is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat. De raad vindt dat de toegang tot Nederlandse steden voor alle burgers beter gewaarborgd moet worden.

 

kaft van het advies met titel en foto van studenten buiten in gesprek in het plantsoen voor InHolland Hogeschool

De stad wordt ontoegankelijker voor veel groepen mensen. De huidige verschillen tussen groepen burgers in toegang tot de stad zijn naar het oordeel van de Rli ongerechtvaardigd. Steeds meer mensen komen in de knel. De Rli pleit er voor dat zowel rijksoverheid als de gemeenten in hun beleid meer dan nu denken vanuit de positie van verschillende groepen mensen in de samenleving. De Rli stelt daarom voor om bij nieuw stedelijk beleid een ‘toegankelijkheidstoets’ uit te voeren.

Online presentatie advies

Op 15 oktober van 16:00-17.15 uur organiseert de Rli een online presentatie van het advies ‘Toegang tot de stad’. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. In een tijdsbestek van vijf kwartier krijgt u een toelichting op de hoofdpunten van het advies, hoort u reacties van verschillende gasten en is er gelegenheid om vragen te stellen. We zien u graag online op 15 oktober.

Lees het persbericht ‘Stad voor steeds minder mensen toegankelijk’

Lees meer over het advies ‘Toegang tot de stad

Lees meer over de online presentatie op 15 oktober

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl 06 21240809 of of Els Desmet els.desmet@rli.nl  0613093490.